COVID-19 wśród studentów studiów dziennych - ankieta

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu sondażowym realizowanym przez Zakład Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJCM w Krakowie w ramach konsorcjum COVID-Health Literacy (COVID-HL) skupiającego ośrodki naukowe z 38 krajów na świecie.

Badanie polega na anonimowym wypełnieniu kwestionariusza ankiety udostępnionego za pośrednictwem formularza internetowego. Badanie jest realizowane wśród studentów studiów dziennych studiujących w Polsce w celu określenia jak wyglądają ich zachowania zdrowotne i informacyjne oraz zaufanie do zasobów internetowych dotyczących koronawirusa i pandemii COVID-19. Ocenie podlega także spojrzenie na przyszłość w obliczu zagrożeń i ograniczeń występujących w społeczeństwie w związku z pandemią.

Badanie realizowane w Polsce uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej UJ. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. W trakcie badania nie są gromadzone dane pozwalające na identyfikację uczestnika.

Uczestnik badania może w każdej chwili zrezygnować z udziału w badaniu. 

Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15-20 minut.

Aby wziąć udział w badaniu, kliknij na link: 

https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/415189/newtest/Y/lang/pl

Wierzymy, że badanie przyczyni się do zrozumienia jakie znaczenie mają umiejętności związane z korzystaniem z informacji zdrowotnych w Internecie w okresie zagrożenia epidemicznego.

dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia
Instytut Zdrowia Publicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

    Aktualności

    Data dodania
    20 lipca 2020