Badanie Jakości Kształcenia - dostępne do 26.01.2018!

12 grudnia 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia, będącego cyklicznym badaniem opinii na temat warunków studiowania oraz rozwiązań wpływających na proces kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem prowadzonego przez Uczelnię procesu zbierania opinii jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Wszystkie Państwa opinie są bardzo cenne zarówno dla Władz Uniwersytetu, jak i poszczególnych Wydziałów. Bbardzo prosimy o wypełnienie ankiety w sposób rzetelny i przemyślany. Wszystkie udzielone odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Tegoroczny kwestionariusz Ogólnouniwersyteckiego Badania Jakości Kształcenia składa się z trzech części:

  • I moduł – pytania wspólne dla wszystkich grup respondentów dotyczące ogólnego zadowolenia ze studiów oraz organizacji procesu kształcenia;
  • II moduł – pytania tematyczne dotyczące wpływu studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych na jakość kształcenia, opiekuna roku oraz oferty dodatkowej – aktywności studentów; wspólne dla części grup respondentów;
  • III moduł – pytania dedykowane dla każdej z grup respondentów.

Celem dokonania oceny jakości kształcenia należy skorzystać z linka przesłanego w wiadomości przekazanej na skrzynki e-mailowe studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15-20 min.

Kwestionariusze można wypełniać do 26 stycznia 2018 r.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2018