Archiwum Prac Dyplomowych - zarządzenia i instrukcje

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (¤) z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz z Zarządzeniem Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego, proces oceny prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD, w tym przeprowadzenie kontroli antyplagiatowej, realizowany jest wobec studentów, którzy w dniu wejścia w życie zarządzenia są na ostatnim roku studiów.

Na Wydziale Humanistycznym obowiązuje również: Uchwała nr 31/I/2016 Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie procedur dyplomowania i recenzowania prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) na Wydziale Humanistycznym UMCS.

(¤) oraz ZARZĄDZENIEM Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora UMCS z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Archiwum Prac Dyplomowych (w skrócie APD) jest jednym z wielu serwisów internetowych, współpracujących z systemem USOS. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych powstających w Uniwersytecie. Podstawową funkcją serwisu APD, oprócz archiwizowania prac, jest wspomaganie procedury ich składania i archiwizacji. W czynności te zaangażowanych jest kilka osób (autor, opiekun pracy, recenzenci, pracownicy dziekanatu), które na określonych etapach obsługi pracy mają obowiązek wykonania pewnych zadań.

Uwaga Studenci!
W przypadku braku możliwości wprowadzenia do APD informacji na temat pracy (streszczenie, słowa kluczowe, język pracy), prosimy o wcześniejszy kontakt ze swoim dziekanatem.

Dodatkowe informacje (pliki PDF):

Przebieg procesu dyplomowania w APD - informacje pigułce

Przebieg procesu dyplomowania w APD - tabela krok po kroku

Przebieg procesu dyplomowania w APD - diagram

Skrócona instrukcja dla promotorów

Skrócona instrukcja dla recenzentów

Skrócona instrukcja dla studentów

Instrukcja interpretacji raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl


(22.06.2016) Biuro ds. Kształcenia informuje,że najczęściej popełnianym błędem podczas obsługi Archiwum Prac Dyplomowych jest błąd wydruku pracy. Dlatego przypomina, że aby pobrać pracę, należy wybrać odnośnik: wersja do druku. To istotne, bo tylko ta wersja pracy zawiera numery kontrolne weryfikowane przez dziekanat. Nie drukujemy pracy z pliku, który wgrywany był pierwotnie do systemu!


Informacje przygotowano w Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS:

Kontakt:
Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
mgr Alicja Borzęcka-Szajner
tel. (081) 537 54 92
e-mail: alicja.borzecka@poczta.umcs.lublin.pl

Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia
mgr Urszula Wojtczak
tel. (081) 537 55 05
e-mail: u.wojtczak@poczta.umcs.lublin.pl
 
mgr Agnieszka Turek
tel. (081) 537 55 05
e-mail: agnieszka.turek@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    25 lipca 2016