Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - "21 kierunków w 21 dni"

Program studiów realizuje nowoczesną koncepcję kształcenia archiwistów oraz specjalistów ds. zarządzania dokumentacją i informacją. Przy tworzeniu kierunku wzięto pod uwagę wzory krajów wysoko rozwiniętych, a także normy jakości ISO. Nasze studia łączą kształcenie w zakresie archiwistyki tradycyjnej, nastawionej na zachowanie i eksplorację materiałów archiwalnych, z nowoczesnym zarządzeniem dokumentacją (records management), ważną dziedziną zarządzania wiedzą i informacją.

Znaczna część zajęć na kierunku poświęcona jest kształtowaniu umiejętności praktycznych w obszarze zarządzania dokumentacją i informacją, które dla współczesnych organizacji (urzędów, przedsiębiorstw) stanowią niezbędne narzędzie skutecznego działania. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić nowoczesne zarządzanie w jakiejkolwiek dziedzinie życia bez użycia systemów komputerowych. Tak, np. Elektroniczna Platforma Usług Publicznych (e-PUAP) służy budowaniu elektronicznej administracji polskiego państwa w XXI w. Natomiast systemy typu „Enterprise Content Management (ECM)” umożliwiają zautomatyzowane zarządzanie zasobami informacyjnymi, bez których zastosowania trudno odnieść większy sukces na rynku. Naszym celem jest przygotowanie do pracy z dokumentami i informacją we współczesnych przedsiębiorstwach i urzędach.

W programie studiów znajdują się przedmioty, w ramach których przekazywana jest wiedza i ćwiczone umiejętności z zakresu: zarządzania dokumentacją elektroniczną, współczesnej biurowości, obsługi systemów informatycznych i baz danych, technologii informacyjnej, digitalizacji dokumentacji, metodyki pracy w archiwum i systemów kancelaryjnych itp.

Dołącz do naszego wydarzenia na FB

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2021