Annales UMCS s. FF ogłasza nabór propozycji do rocznika 2016

Redakcja „Annales UMCS” Sec. FF (Philologiae) gorąco zaprasza do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru pisma. Tytuł znajduje się w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w grudniu 2015 r. otrzymał 6 punktów. Planowane wydanie numeru to lipiec 2016 r.

Propozycje tytułów prac można zgłaszać do 10 marca 2016 r., a po potwierdzeniu akceptacji tematu przez Redakcję, gotowe artykuły należy przesłać do 10 maja 2016 r. 

Tematem przewodnim pierwszego numeru w roczniku 2016 jest CZŁOWIEK. Do dyskusji zaproponowano następujące zagadnienia, które potraktować można jako katalog „otwarty”:

 • - człowiek w świecie wartości;
 • - portrety literackie;
 • - kulturowe wizje człowieka;
 • - wzorce osobowe a indywidualizm;
 • - kreacja, autokreacja, mistyfikacja;
 • - jednostka w świecie nowych technologii;
 • - antropocentryzm w badaniach naukowych;
 • - człowiek w języku;
 • - człowiek w procesie translacji.

Informacje dotyczące zasad przygotowywania tekstów oraz procedury recenzyjnej znajdą Państwo w odpowiednich zakładkach na stronie „Annales UMCS” Sectio FF: https://journals.umcs.pl/ff/index

Wszelkie pytania należy kierować na adres Redaktora Sekcji Pani dr Moniki Gabryś-Sławińskiej monika.gabrys@poczta.umcs.lublin.pl

Wersja anglojęzyczna Komunikatu:

The editorial board of Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Sectio FF invites the submission of article proposals to the next issue of the journal. Prospective authors are kindly requested to submit the title proposals of their articles not later than 10 March 2016. Following our confirmation of acceptance, the final deadline for article submission is 10 May 2016. The first issue is planned to be published in July 2016.

The leitmotif of this year’s first issue is the HUMAN. The relevant topics include, but are not limited to:

- the human in the world;
- literary portraits;
- cultural visions of a man;
- role models and individualism;
- creation, self-creation, mystification;
- individuals in the world of modern technologies;
- anthropocentrism in scientific research;
- the human in language;
- the human in translation.

Detailed submission guidelines and information on the review procedure can be found in appropriate tabs on our website: https://journals.umcs.pl/ff/index
Further questions in English should be addressed to dr Rafał Augustyn: rafal.augustyn@poczta.umcs.lublin.pl

All original contributions are most welcome.

Annales UMCS Sectio FF is an international open access scholarly journal dedicated to the publication of articles in the fields of linguistics, literature, culture studies and translation studies in all modern foreign languages.  In 2015 the journal was awarded 6 points on the B-list of the Polish Ministry of Science and Higher Education.


Źródło informacji: Redakcja “Annales UMCS” Sec. FF

 

  Aktualności