AKADEMICKI SAVOIR-VIVRE - obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku studiów I stopnia

Dziekanat Wydziału Humanistycznego przedstawia plan obowiązkowego szkolenia „AKADEMICKI SAVOIR-VIVRE” dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich kierunków Wydziału Humanistycznego UMCS w roku akademickim 2015/2016.

Rok akademicki 2015/2016
semestr zimowy

 I rok studiów stacjonarnych I stopnia

Obowiązkowe szkolenie:

WYKŁAD:

„AKADEMICKI SAVOIR-VIVRE”

Prowadzący – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

4 godziny dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Mała Aula im. Prof. dr. Leona Kaczmarka (Nr 4)
czwartek godz. 16.20-19.35
 

Kierunek

Data

 Filologia polska

15.10.2015

 Glottodydaktyka polonistyczna

 Anglistyka

22.10.2015

 Germanistyka

29.10.2015

 Romanistyka

05.11.2015

 Iberystyka

12.11.2015

 Rusycystyka

26.11.2015

 Ukrainistyka

 Bałkanistyka

 E-edytorstwo i techniki redakcyjne

03.12.2015

 Historia

 Lingwistyka stosowana

10.12.2015

 Turystyka historyczna

14.01.2016

 Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami  informacyjnymi

 Archeologia

 Informacja w e-społeczeństwie

 Logopedia z audiologią

21.01.2016

 Technologie cyfrowe w animacji kultury

 Kulturoznawstwo

    Aktualności