Acta Humana - nabór tekstów

Redakcja czasopisma naukowego "Acta Humana" prowadzi nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi:

Negacja

Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • Bunt – kontestacja – sprzeciw;          
 • Koncepcje i praktyki oporu;
 • Strategie uniku, wycofania się, odmowy;
 • Pozycja autora wobec rzeczywistości;
 • Bohater kontra rzeczywistość. Bohater kontra struktura;
 • Antybohaterowie nowymi protagonistami;
 • Fenomen „złej” sztuki;
 • „Na przekór” – w kontrze do kultury, rzeczywistości;
 • Negacja i progres (np. zmiany gatunkowe, spór o feminatywy);
 • Koncepcja artystycznej krytyki i krytyki artystycznej krytyki (Boltanski, Chiapello);
 • Moralne katharsis w sztuce – o niemożności moralitetu;
 • Ostateczność, horyzont negacji (np. eschatologia, apokalipsa);
 • Negacja i demokratyczność
 • Negacja w języku (np. mowa nienawiści, język polityki, działania ideologii, język reklamy);
 • Negacja a przestrzeń. Obszary „dominujące” a peryferie i półperyferie;
 • Zjawisko negacji w teorii i metodach badawczych. Kwestionowanie paradygmatów    badawczych.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 05 stycznia 2020 r.
Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. 

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi. Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

Kontakt mailowy → E-MAIL

  Aktualności

  Data dodania
  2 grudnia 2019