Acta Humana 8/2017 - nabór tekstów do 15 października

Redakcja czasopisma naukowego "Acta Humana", rocznika Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, prowadzi nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do tomu 8 (2017), którego tematem przewodnim jest RÓŻNORODNOŚĆ.

Zaproszenie do współtworzenia tomu skierowane jest  do doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych.

Proponowane są m.in. następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • różnorodność w jedności a jedność w różnorodności,
 • różnorodność a redundancja,
 • eklektyzm w sztuce,
 • (nowe) media a różnorodność,
 • kulturowe i społeczne wymiary różnorodności (zjawiska, procesy),
 • dyferencjacja w metodologiach badań humanistycznych,
 • różnice w ocenie zjawisk artystycznych, historycznych i kulturowych,
 • pluralizacja perspektyw w sferze społecznej i kulturowej,
 • zróżnicowanie wzorców gatunkowych,
 • różnorodność stylistyczna w tekstach,
 • społeczno-historyczne aspekty różnorodności,
 • krytyka i kontekst odbiorczy dzieła artystycznego – różnorodność postaw i opinii.

Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Termin dostarczania materiałów to 15 października 2017 r.
Autorzy proszeni są o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi, dostępnymi na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu proszone są o rejestrację na stronie czasopisma.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  28 września 2017