25 lat filologii ukraińskiej na UMCS - konferencja (11 maja)

Zakład Filologii Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, Koło Naukowe Ukrainistów UMCS oraz Sekcja Wschodniosłowiańska Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie są organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 25-lecia filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tematyka konferencji dotyczy aktualnych zagadnień ukraińskiego językoznawstwa, literaturoznawstwa, folkloru i współczesnych przemian społeczno-politycznych na Ukrainie. W dyskusji wezmą udział studenci, doktoranci i młodzi naukowcy z Warszawy i Lublina oraz różnych ośrodków zagranicznych, m.in. z Kijowa, Łucka, Lwowa, Zaporoża i Ołomuńca.

Program ramowy konferencji

10.00-10.30 otwarcie konferencji - Kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS prof. dr hab. Feliks Czyżewski i prof. dr hab. Lubow Frolak, sala 421 „Nowa Humanistyka” UMCS (Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a)

10.30-17.30 obrady w trzech sekcjach
Pierwsza część będzie miała charakter e-konferencji, po niej w sali 421 odbędzie się wykład prof. Wasyla Iwaszkiwa (Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki) pt. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша.
Po wykładzie zostaną wznowione obrady w sekcjach.

Szczegółowy program dostępny jest w załączniku do artykułu.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    10 maja 2017