„Wiosna w Chreptusie z UMCS” - relacja Koła Metodologicznego Historyków UMCS

Koło Metodologiczne Historyków UMCS wzięło aktywny udział w promocji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prezentując 17 marca 2017 r. dwa swoje projekty w II Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydarzenie „Wiosna w Chreptusie z UMCS” odbyło się w ramach udziału w programie „Szkoły Partnerskie UMCS” i zostało przygotowane wspólnie z Biurem Promocji UMCS.

Członkini Koła, Beata Zielonka, przybliżyła słuchaczom pojęcie, zakres i wybrane aspekty  fantastyki, jako hobby, ale i nauki. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w dyskusji dzieląc się swoją wiedzą.

Z kolei absolwent studiów historycznych UMCS, Andrzej Dąbrowski, przedstawił beatbox, muzykę wykonywaną przy pomocy aparatu mowy, a tym szczególnym przypadku, muzykę połączoną z tekstami o tematyce historycznej (przykładem jest m.in. nagranie „Opowieść o 1000 i jednej śmierci”); opowiedział o historii beatboxu oraz pokazał, w jaki sposób łączyć historię jako naukę z tym rodzajem muzyki.

Koło Metodologiczne Historyków UMCS dziękuje za gościnność i miłe przyjęcie Dyrekcji II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz kierownictwu Biura Promocji za wsparcie przedsięwzięcia.

Fot. Paulina Litka i Andrzej Włoch.    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    20 marca 2017