„Lublin. 700 lat dziejów miasta” - nowa publikacja na jubileusz

Nakładem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ukazała się książka „Lublin. 700 lat dziejów miasta”. Jej promocja miała miejsce 26 października 2017 r. w salach WBP.

Publikacja zawiera teksty wykładów, które prezentowano w czasie cyklicznych spotkań w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w latach 2015-2017, przygotowanych z okazji jubileuszu 700-lecia miasta. Wydawnicwo zredagowali dr Grzegorz Figiel, prof. Ryszard Szczygieł i prof. Wiesław Śladkowski.

1. Przed powstaniem miasta lokacyjnego. Stan badań archeologicznych średniowiecznego Lublina. Wybrane problemy (prof. Andrzej Rozwałka)
2. Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego dzieje w XIV i XV wieku (prof. Ryszard Szczygieł)
3. Złoty wiek Lublina (dr Grażyna Jakimińska)
4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (prof. Henryk Gmiterek)
5. W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (prof. Ewa M. Ziółek)
6. W Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 1809-1830 (prof. Wiesław Śladkowski)
7. W czasie powstania listopadowego (dr Dariusz Taźbirek)
8. Miasto między powstaniami i w czasie styczniowej insurekcji (dr Grzegorz Figiel)
9. Lublin na przełomie XIX i XX stulecia (ks. prof. Edward Walewander)
10. Rola Lublina w dziele odzyskania niepodległości 1914-1918 (prof. Jan Lewandowski)
11. W latach międzywojennych 1918-1939 (prof. Zbigniew Zaporowski)
12. W okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 (dr Janusz Kłapeć)
13. W czasach PRL (prof. Janusz Wrona)
14. Lublin współczesny 1990-2016 (prof. Józef Styk)

Więcej na temat wydawnictwa na stronie WBP

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    27 października 2017