„Logopedia XXI wieku” – interdyscyplinarnie o chorobie Alzheimera dzięki współpracy międzyśrodowiskowej

16 marca 2019 roku odbyła się w Gdańsku konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Choroba Alzheimera w perspektywie interdyscyplinarnej. Nowe wyzwania dla logopedii”, zorganizowana w związku z publikacją monografii „Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej”, autorstwa dr hab. Anety Domagały, prof. UMCS, językoznawcy i logopedy z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie oraz dr hab. Emilii Sitek, psychologa klinicznego i neuropsychologa z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W recenzji wydawniczej dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US (specjalista neurolog), odnosząc się do przedsięwzięcia Autorek, podkreślił wagę współpracy międzyśrodowiskowej: „Komunikacja w przypadku otępień nie jest niestety mocną stroną w codziennej praktyce lekarza rodzinnego, neurologa czy psychiatry, jak również innych specjalistów. […] Z tego względu podjęcie się przez wybitne ekspertki w zakresie procesów komunikacji, postrzeganych z punktu widzenia ich dotychczasowego doświadczenia zawodowego i osiągnięć naukowych, uznać należy za wydarzenie bardzo ważne. Książka stanowi przykład owocnej współpracy interdyscyplinarnej Autorek pracujących w odległych, ale co widać na każdej stronie, jednak bardzo bliskich sobie ośrodkach naukowych.

[…] Jestem całkowicie przekonany, że ta niezwykle dokładnie przygotowana monografia będzie sprzyjała dialogowi interdyscyplinarnemu, co podkreślają także Autorki, w obszarze zaburzeń komunikacji u osób z chorobą Alzheimera i będzie zachęcała do  wypracowywania skutecznych metod terapeutycznych."

Oprócz Autorek monografii w czasie konferencji najnowsze ustalenia naukowe prezentowali w referatach lekarze specjaliści w zakresie neurologii, medycyny nuklearnej i geriatrii.

Promowany tom ukazał się w serii „Logopedia XXI Wieku”, na zaproszenie jej Redaktora, dr hab. S. Milewskiego, prof. UG, a opublikowany został przez Wydawnictwo Naukowe Harmonia Universalis (Gdańsk 2018).

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    19 marca 2019