„Humanistyka stosowana dla rozwoju” - I seminarium na UŁ

Zespół projektu „Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM BASE i AP Forum)”, realizowanego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu DIALOG ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprasza do udziału w spotkaniu pn. I seminarium AP Forum.

Projekt „Humanistyka stosowana dla rozwoju” ma na celu wspieranie działań wspomagających współpracę i nawiązywanie relacji między podmiotami z obszaru nauki a instytucjami ze sfery społeczno-gospodarczej. Jednym z narzędzi do realizacji tego celu jest AP Forum, którego działanie jest właśnie inicjowane.

„Humanistyka stosowana dla rozwoju”
I seminarium AP Forum

31 stycznia 2019 r., godz. 10:00-13:00

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Aula im. prof. Iji Lazari-Pawłowskiej, ul. W. Lindleya 3/5 (III piętro), Łódź

AP Forum to

 • okazja do wymiany kontaktów i doświadczeń między przedstawicielami różnych obszarów (uczelnie, firmy, NGO’s, samorząd i inne jednostki publiczne),
 • praca na rzecz łączenia umiejętności i wiedzy uniwersyteckiej z działaniami praktycznymi,
 • budowanie sieci kontaktów, które stymulują powstawanie międzysektorowych zespołów i partnerstw, a w ich ramach nowych know-how, usług i produktów oraz obszarów wiedzy.

I seminarium AP Forum będzie spotkaniem humanistów z Uniwersytetu Łódzkiego z przedstawicielami samorządu, NGO’s i biznesu, którzy opowiedzą o swojej współpracy międzysektorowej.

Wydarzenie ma formułę dyskusji panelowe, w której goście reprezentujący wymienione wyżej sektory i jednostki, przedstawią swoje doświadczenia związane ze współpracą międzysektorową.

Tematy, które podejmą paneliści, to:

 • Czym jest współpraca międzysektorowa, co jest dla niej ważne i czego wymaga od każdej ze stron?
 • Jakie korzyści i rezultaty daje taka współpraca?
 • Jakie niesie problemy i zagrożenia?
 • Jak rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty?
 • Co można zrobić, aby ją ulepszyć?

Po zakończeniu panelu jest przewidziany czas na otwartą dyskusję z publicznością, na komentarze i refleksje.

Zespół organizujący spotkanie prosi również o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest rozpoznanie kluczowych aspektów dotyczących współpracy międzysektorowej, możliwych ścieżek kooperacji oraz wiedzy i doświadczeń w obrębie inicjowanych partnerstw międzysektorowych.
Ankieta jest anonimowa, bez możliwości zidentyfikowania jej respondentów.

Aby przejść do ankiety należy użyć linka: https://goo.gl/forms/S7T38EYQd7p24NfU2

Szczegółowe informacje o I seminarium AP Forum znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/events/224007881733197/

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania i śledzenia fanpage’a na facebooku oraz strony internetowej projektu:


Treść ogłoszenia pochodzi od Organizatora spotkania.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  18 stycznia 2019