„Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” - konferencja 23-25.11.

W imieniu Komitetu Naukowego, Organizatorów oraz Patronów Konferencji
serdecznie zapraszamy na obrady

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Medycyna Personalizowana
„Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”

Lublin, 23-25 listopada 2016 r.

Konferencję Honorowym Patronatem objęli:

Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Rzecznik Praw Dziecka RP – Marek Michalak
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin
– – – – – – – – – – – – – – – –
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Jego Magnificencja Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ksiądz prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
Dr hab. prof. UMCS Robert Litwiński

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
Prof. dr hab n. med. Barbara Steinborn
– – – – – – – – – – – – – – – –
Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Lublin

Głównymi organizatorami są:

 • Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej
 • Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

zaś Współorganizatorami:

 • Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS w Lublinie
 • Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie
 • Centrum Ecotech-Complex, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

oraz

 • Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Klinika Endokrynologii Dziecięcej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Klinika Neurologii Dziecięcej II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Pracownia Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
 • Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej
 • Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Wydział Turystyki i Zdrowia oraz Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
 • Katedra Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Kolejna interdyscyplinarna konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej – połączenie najnowszych odkryć z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii komórkowej. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu. Konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.

Uroczysta inauguracja Konferencji 23 LISTOPADA 2016 (ŚRODA) - godz. 11.00 - Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 40. Tu również odbywają się wszystkie obrady.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://genom.pollub.pl/

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  21 listopada 2016