(...) about the sound "r" - studencka konferencja 10 grudnia

Zapraszamy na fonetyczną konferencję studencką zorganizowaną przez Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki UMCS:

 To “r” or not to “r”?
Almost everything about the sound /r/

 10 grudnia 2016 r.
godz. 9.00-18.00
Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Na program konferencji składają się referaty przygotowane przez studentów i pracowników ZLS UMCS.
Szczegółowy program wydarzenia znajduje się w załączniku do artykułu.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    9 grudnia 2016