KOMUNIKAT ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

KOMUNIKAT

NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność"- 80

Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Związkowcy,

Drodzy Pracownicy UMCS,

W dniu 19 października 2020 roku, na prośbę Władz UMCS reprezentowanych przez Pana Prorektora ds. Ogólnych dr hab. Arkadiusza Berezę prof. UMCS,  odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Uniwersytecie.

Pan Prorektor, nawiązując do trudnej sytuacji epidemicznej w Polsce i w województwie lubelskim, poinformował o działaniach podjętych w UMCS w celu zminimalizowania skutków pandemii oraz o powołaniu Zespołu ds. COVID-19, któremu przewodniczy.

Władze Uczelni, mając świadomość ograniczeń systemu służby zdrowia wobec gwałtownie przyspieszającej epidemii koronawirusa, wyrażają wielką troskę o zdrowie Pracowników i Studentów oraz apelują o zachowanie wszelkich dostępnych środków i możliwości w celu uchronienia się przed zakażeniem.

Jako Związkowcy doceniający troskę Władz Uczelni o zdrowie Pracowników i Studentów apelujemy o stosowanie się do wytycznych zawartych w Zarządzeniach Rektora i przepisach ogólnie obowiązujących. W tej trudnej sytuacji należy zrównoważyć działalność zawodową z kryterium zdrowotnym. Pamiętajmy, że chroniąc siebie chronimy innych.

 Ze związkowym pozdrowieniem i życzeniami zdrowia dla wszystkich Związkowców i Pracowników,

UMCS NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność"- 80, ZNP przy UMCS

    Aktualności

    Autor
    Marta Łacek
    Data dodania
    29 października 2020