Zapisy na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim 2020/21

Uwaga!
Nie dotyczy specjalnej listy fakultetów dla studentów socjologii.

1) I tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się 17 lutego o godzinie 17.00 i będzie trwała do 19 lutego do godziny 18.00. Obowiązkiem wszystkich studentów, którzy mają w programie  swoich studiów przewidziane zajęcia fakultatywne, jest zapisanie się na wybrane fakultety w I turze.

2) Na wszystkie zajęcia fakultatywne studenci wszystkich kierunków zapisują się wyłącznie w systemie USOS.

3) Studenci powinni zapisać się na taką liczbę zajęć fakultatywnych, która jest wymagana przez program studiów.

4) Nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia fakultatywne lub wypisywanie się z nich poprzez podania kierowane do Dziekana.  Nie będzie też możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u prowadzących. W związku z tym studenci powinni wcześniej zapoznać się z sylabusami zajęć oraz ich terminem (w rozkładzie zajęć).

 5) W przypadku tych kierunków, na których studenci zapisują się na zajęcia fakultatywne po raz pierwszy, opiekunowie lat powinni poinstruować studentów o procedurze i szczegółach zapisywania się na zajęcia w systemie USOS.

6)  O tym, czy student zostanie przyjęty na zajęcia będzie rozstrzygała kolejność wpisu w systemie USOS oraz dostępność miejsc, jednakże z wyjątkiem tych zajęć fakultatywnych, które są dedykowane dla kierunku kreatywność społeczna – w ich wypadku pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają w I turze zapisów studenci kreatywności społecznej.

7) Jeżeli zajęcie są dedykowane kierunkowi kreatywność społeczna, to nie oznacza to, że studenci innych kierunków nie mogą się na nie zapisywać, lecz jedynie to, że w I turze pierwszeństwo w zapisie mają studenci kreatywności.

8) Po I turze zamknięte do zapisów zostaną przedmioty za zbyt małą liczbą chętnych. W II turze do zapisów udostępniona będzie ograniczona liczba kursów – po oszacowaniu zapotrzebowania na miejsca.

9) Studenci którzy nie zostaną przyjęci na wybrane zajęcia w I turze zapisów  - z powodu braku miejsc lub niezwiązania się grupy z racji zbyt małej liczby zainteresowanych zajęciami osób – są zobowiązania  do zapisu zajęcia z wolnymi miejscami w II turze. W II turze zapisów o przyjęciu na dane zajęcia decyduje jedynie kolejność wpisu i dostępność miejsc.

10) W II turze zapisów mogą uczestniczyć jedynie ci studenci którzy dokonywali wpisu na zajęcia w I turze.

11) W II turze nie ma możliwości wypisania się z fakultetu, w jej trakcie można się jedynie dopisać na wolne miejsca. W trakcie II tury będzie jednak w systemie USOS aktywny mechanizm „giełdy” (studenci wymieniają się miejscami).

12) II tura zapisów na zajęcia fakultatywne rozpocznie się 22 lutego o godz.12.00 i będzie trwała do 23 lutego do godz. 20.00.

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2021