XXIX Olimpiada Filozoficzna - sprawozdanie

W sobotę 18 lutego 2017 rozpoczęły się pisemne eliminacje zawodów drugiego stopnia (etap okręgowy) XXIX Olimpiady Filozoficznej. Miejscem odbywania się eliminacji był Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Do zawodów okręgowych zakwalifikowało się 22 uczniów reprezentujących 9 szkół.

Zawody rozpoczęła uroczysta przemowa Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie - dr. hab. Andrzeja Łukasika, prof. UMCS.  Przewodniczący poinformował zebranych uczestników i ich opiekunów, że tegoroczne zawody okręgowe Olimpiady Filozoficznej w Lublinie są współfinansowane przez Urząd Miasta Lublin.

Olimpiada składała się z dwóch części, celem pierwszej części eliminacji było przygotowanie eseju zawierającego autorską interpretację cytatu i próbę ustosunkowania się do niej. W drugiej części zadaniem młodych adeptów filozofii było wypełnienie testu z zakresu historii filozofii i kultury logicznej.

W trakcie zawodów nad uczniami czuwali: prof. Andrzej Łukasik, dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, dr Piotr Lipski (recenzent), dr Marcin Rządeczka (Sekretarz KO OL).

Szczegółowe informacje oraz lista uczestników dostępne są na stronie olimpiady: http://www.umcs.pl/pl/olimpiada-filozoficzna,1818.htm

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2017