X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, która odbędzie się 7-8 grudnia 2019 roku w Lublinie. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Celem Konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii, a sama Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię.

 Podczas Konferencji odbędzie się debata pt. „Nowoczesność – czy bycie nowoczesnym oznacza wciąż bycie sobą?

W debacie udział wezmą:

  • dr hab. Anna Jedynak, prof. UW, Zakład Logiki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Tomasz Kitliński, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Tomasz Kwarciński, Katedra Filozofii, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty oraz spędzić czas w przyjaznej atmosferze podczas wydarzenia skupiającego Gości z całej Polski.

II tura rejestracji trwa do 17 października 2019 r.

http://www.konferencja-episteme.pl/  


Serdecznie zapraszamy! 

    Aktualności

    Data dodania
    26 września 2019