Wykłady z semiotyki kognitywnej (26-28.04.)

W dniach 26-28.04.2016 odbędzie się trzecia edycja wykładów prof. Görana Sonessona i prof. Jordana Zlateva (Centre for Cognitive Semiotics, Lund Universitet, Szwecja) z semiotyki kognitywnej.

Wykłady odbędą się w godz. 9:00-12:00 i 15:00-18:00 w sali obrad Rady Wydziału WFiS (s. 4, pl. Marii Curie-Sklodowskiej 4).

Plan wykładów:

 • Lecture 1: Cognitive semiotics and the Semiotic Hierarchy (26.IV, J.Zlatev)
 • Lecture 2: Cognitive semiotics: The Semiotics and Phenomenology Connection (26.IV, G.Sonesson)
 • Lecture 3: The mimesis hierarchy in evolution and development (27.IV, J.Zlatev)
 • Lecture 4: Semiotics of Culture and Evolutionary Theory (27.IV, G.Sonesson)
 • Lecture 5: Cognitive semiotics and language (28.IV, J.Zlatev)
 • Lecture 6: Psychological and Semiotic Studies of Pictorial Development and Evolution (28.IV, G. Sonesson)

Szczegółowe informacje: strona internetowa kursu

Chociaż wykłady prowadzone są dla studentów II roku kognitywistyki, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką na pograniczu kognitywistyki, semiotyki, językoznawstwa kognitywnego i psychologii rozwojowej i ewolucyjnej.

Göran Sonesson jest profesorem semiotyki na Uniwerstecie w Lund oraz jednym z twórców i dyrektorem Centre for Cognitive Semiotics, powołanym do życia w 2009 r. przy Uniwersytecie w Lund. Jest również inicjatorem semiotycznych studiów doktoranckich w Lund, które formalnie funkcjonują od 1998. Był pierwszym przewodniczącym The Swedish Society for Semiotic Studies (sffs), prezydentem The Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) oraz Sekretarzem Generalnym The International Association for Visual Semiotics (IAVS/AISV). Uzyskał doktoraty w zakresie lingwistyki ogólnej (Uniwersytet w Lund) oraz semiotyki (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paryż). W latach 1974-1981 był członkiem Groupe de recherches sémio-linguistiques, kierowanej przez A. J. Greimasa, gdzie przewodniczył sekcji zajmującej się gestami. W latach 1981 i 1982 prowadził badania semiotyczne i lingwistyczne w Meksyku, poświęcone w szczególności językom i kulturze Majów.

Wybrane publikacje G. Sonessona

Jordan Zlatev prowadzi badania nad relacją pomiędzy językiem, myślą (w tym świadomością) a takimi systemami semiotycznymi (znakowymi), jak gesty czy obrazy. W szczególności interesuje go perspektywa ewolucyjna i rozwojowa (fito- i ontogenetyczna). Jest jednym z liderów Centre for Cognitive Semiotics oraz twórcą nowopowstałej dyscypliny jaką jest semiotyka kognitywna. Prof. Zlatev pełnił funkcję prezydenta Scandinavian Association for Language and Cognition (SALC). Jest założycielem i członkiem zarządu International Association for Cognitive Semiotics (IACS), a także członkiem zarządu International Cognitive Linguistics Association (ICLA).

Kontakt: Piotr Konderak, kondorp@bacon.umcs.lublin.pl 

  Aktualności

  Data dodania
  22 kwietnia 2016