Wykłady otwarte dr Anity Pacholik-Żuromskiej

W dniach 5-7 grudnia na Wydziale Filozofii i Socjologii odbędą się wykłady dr Anity Pacholik-Żuromskiej (Zakład Kognitywistyki i Epistemologii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wykłady zostały zorganizowane w ramach współpracy między Instytutem Filozofii UMK i Instytutem Filozofii UMCS.

Harmonogram wykładów:

  • 5 grudnia, poniedziałek, godz. 16.20-17.50: Filozoficzny problem intencjonalności w świetle nauk kognitywnych
  • 6 grudnia, wtorek, godz. 16.20-17.50: Filozoficzny problem rozumienia w świetle nauk kognitywnych
  • 7 grudnia, środa, godz. 16.20-17-50: Filozoficzny problem samowiedzy w świetle nauk kognitywnych

Wykłady odbywać się będą w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4)

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów!

Streszczenie:

W jednym ze swoich kluczowych artykułów, Michael Tomasello zadał pytanie, co czyni ludzkie poznanie wyjątkowym. Według niego o wyjątkowości decyduje zdolność do intencjonalności współdzielonej. Według tezy forsowanej przez autorkę wykładów o wyjątkowości decyduje zaś unikalna kombinacja trzech zdolności - zdolności do intencjonalności, rozumienia i samowiedzy. To one tworzą fundament ludzkiego poznania.

Zagadnienie to zostanie przedstawione na gruncie interdyscyplinarnych dyskusji, w których filozofia spotyka się z psychologią, inżynierią komputerową, czy neurobiologią.

O wykładowcy:

Anita Pacholik-Żuromska – doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, magister Filologii germańskiej, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Mind Group przy Frankfurt Institute for Advanced Studies we Frankfurcie nad Menem, Z-ca Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Laureatka Stypendium naukowego MNiSW dla młodych naukowców (2012). Autorka książek: Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Niemiecka analityczna filozofia umysłu (red.). Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.

    Aktualności

    Data dodania
    5 grudnia 2016