Wybory uzupełniające do samorządu studentów

UCHWAŁA
WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
SAMORZĄDU STUDENTÓW UMCS
Z DNIA 31.10.2014 r.
w sprawie ustalenia kalendarza wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii.

Więcej informacji na stronie FB samorządu: facebook.com/samorzad.wfis.umcs

§1.
Na podstawie art. 147 pkt.1 Regulaminu Samorządu Studentów UMCS Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UMCS uchwala kalendarz wyborczy na wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii.

§2.
1. Wybory do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Filozofii i Socjologii odbędą się w dniu 13.11.2014 w godzinach 9:30 – 14:00 na Wydziale Filozofii i Socjologii przy Placu Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Lublinie .
2. Zgoda na kandydowanie wraz z listą 15 podpisów studentów Wydziału Filozofii i Socjologii popierających kandydaturę należy składać w siedzibie Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniach :
Poniedziałek (03.11) 14.40 - 16.20,
Wtorek (04.11) 14.40 - 16.10,
Środa (05.11) 16.20 - 17.50,
Czwartek (06.11) 15.00 - 16.30,
Piątek (07.11) 13.00 - 14.30,
Sobota (08.11) 8.00 - 9.30,
Niedziela (09.11) 14.00 - 15.30.

3. Ostateczna lista kandydatów zostanie ogłoszona w 12.11.2014 roku.
4. W dniu wyborów obowiązuje całkowity zakaz agitacji.
5. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone w dniu 17.11.2014 roku w gablocie Samorządu oraz na stronie internetowej Wydziału.
6. Protesty wyborcze można składać do Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UMCS do dnia 19.11.2014 roku.

7. Protokół z wyborów wraz ze sprawozdaniem z przebiegu wyborów zostanie dostarczony Przewodniczącemu UKWSS najpóźniej do dnia 21.11.2014 roku.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem,
Karolina Partyka

    Aktualności

    Data dodania
    4 listopada 2014