Wsparcie finansowe dla studentów

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów. Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania.

Stypendium socjalne

Otrzymasz je, jeżeli znajdujesz sie w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczny dochód na osobę w twojej rodzinie
nie przekracza progu dochodowego ustalonego w uczelni. Aktualnie próg dochodu uprawniajacy do ubiegania się o stypendium wynosi 1051,70 zł netto. W 2019 r. w polskich uczelniach stypendium socjalne wynosiło średnio 750 zł miesieczne.

Zapomoga

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu choroby, klęski żywiołowej lub innych zdarzeń), możesz wnioskować do uczelni o przyznanie jednorazowej zapomogi. Otrzymasz ją nie wiecej niż 2 razy w trakcie roku akademickiego.

Stypendium rektora

Jeśli uzyskujesz wyróżniające wyniki w nauce, masz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, możesz otrzymać stypendium rektora.

Obligatoryjnie otrzymasz stypendium rektora, jesli jesteś studentem pierwszego roku studiów przyjętym w roku złożenia egzaminu maturalnego oraz jesteś:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w określonej dyscyplinie sportowej

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium to zostanie ci przyznane obligatoryjnie, jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, np. lekarza orzecznika ZUS.

Na jaki okres otrzymasz stypendia?

Stypendia możesz otrzymać na semestr lub na rok akademicki. Wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy.

Wniosek o stypendium lub zapomogę powinieneś złożyć w uczelni, w której podejmiesz kształcenie.

Pamiętaj, że w uczelniach, które posiadają akademiki oraz stołówki studenckie, możesz ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim oraz korzystanie z wyżywienia w stołówce studenckiej. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów i zapomóg, ich wysokość oraz zasady ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim lub korzystania z wyżywienia w stołówce studenckiej są kreślone indywidualnie w każdej uczelni w regulaminie świadczeń dla studentów. Jest on dostępny na stronach internetowych uczelni.

Szczegółowe informacje o systemie świadczeń dla studentów znajdziesz także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2021-r

Wymienione świadczenia stypendialne są bezzwrotnym wsparciem. Środki na wypłatę stypendiów i zapomóg uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego.

Kredyt studencki

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w sfinansowaniu kosztów nauki lub bieżących potrzeb podczas studiowania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu studenckiego.

Sam decydujesz o wysokości otrzymywanych z banku środków. Możesz wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu możesz także dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, aby dostosować je do aktualnych potrzeb i wydatków.

O kredyt studencki możesz się ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni.

Procedura składania wniosku jest jednorazowa, zaś kredyt będziesz otrzymywać przez cały okres studiów.

O kredyt studencki możesz się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Wystarczy, ze dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 3 000 zł netto.

Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu nie musisz martwić się, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów! Takie rozwiązanie umożliwia znalezienie pracy i ustabilizowanie sytuacji finansowej. Do czasu rozpoczęcia spłaty to budżet państwa finansuje całkowite koszty kredytu, a przez cały okres spłaty dopłaca do oprocentowania!

Spłata kredytu odbywa się na preferencyjnych warunkach, a czas spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu.

Oznacza to, ze miesięcznie spłacasz połowę tego, co otrzymywałeś w tym samym okresie na studiach. Jeśli miesięcznie pobierałeś kwotę 800 zł, to dwa lata po zakończeniu studiów będziesz spłacał ok. 400 zł miesięcznie.

Jeżeli ukończysz studia w gronie 10% najlepszych studentów, otrzymasz obligatoryjne umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała ci spłatę kredytu, wówczas minister może umorzyć kredyt częściowo, a w szczególnych przypadkach nawet w całości.

Aktualnie wniosek o udzielenie kredytu możesz złożyć w następujących bankach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  Aktualności

  Data dodania
  12 października 2021