Warsztaty z pisania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na warsztaty poświęcone tematyce przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach z następującej tematyki:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analiza dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Szkolenia prowadzone będą przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki i odbędą się w siedzibie instytucji, w Krakowie. Planowane terminy warsztatów:

 • 29-30 września 2016
 • 29-30 listopada 2016
 • 1-2 grudnia 2016
 • 1-2 lutego 2017
 • 1-2 marca 2017
 • 1-2 czerwca 2017

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej NCN


Biuro ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek

Pokój 1208, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Data dodania
  25 sierpnia 2016