STYPENDIUM SOCJALNE - ważne zmiany !

Szanowni Studenci,

w związku z wysłaną w dniu wczorajszym wiadomością do osób, które otrzymują stypendium socjalne, uprzejmie informujemy, że jeśli nie było żadnych zmian, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Nowy wniosek o stypendium socjalne (bez zwiększenia, z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie) generują osoby, które:

  • opuściły dom studencki i nie ponoszą kosztów zamieszkania w DS,
  • otrzymały rozwiązanie umowy najmu stancji / mieszkania (zaprzestanie ponoszenia kosztów)
  • utraciły bądź uzyskały dochód,
  • mają zmiany w liczbie członków rodziny (śmierć lub narodziny).

Oświadczenie o dochodach pozostaje bez zmian (nie wypełniamy go).

Oświadczenie o dochodach aktualizują jedynie osoby, u których zmieniła się sytuacja ekonomiczna w rodzinie (uzyskanie lub utrata dochodu - trzeba to udokumentować) wtedy należy wygenerować również nowy wniosek.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z Panią Edytą Tyburek drogą elektroniczną (adres mailowy na stronach Wydziału)

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2020