Stypendium im. Piotra Mroczyka - nabór wniosków (do 11.10.)

Fundusz stypendialny im. Piotra Mroczyka, zmarłego w 2007 roku ostatniego dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, został utworzony przez Fundację „Zacny Uczynek”.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów ostatniego roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia lub dla doktorantów III lub IV roku zdobywających wykształcenie z zakresu: dziennikarstwa, politologii, stosunków międzynarodowych albo filozofii na UMCS. Z uwagi na działalność Patrona, preferowanym kierunkiem jest dziennikarstwo.

Wniosek kandydata powinien zawierać m.in.:

 • dane osobowe, tj. imię i nazwisko, kierunek studiów, numer albumu,
 • średnią ocen z IV roku jednolitych studiów magisterskich lub z I roku studiów II stopnia lub rekomendację promotora i średnią ocen z poprzedniego roku w przypadku studiów III stopnia,
 • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych, artystycznych lub organizacyjnych,
 • oświadczenie studenta/doktoranta o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu, a w szczególności z warunkami zwrotu stypendium.

Wnioski należy składać do 11 października 2019 r. do godz. 15:00 (termin  w tym roku wyjątkowo został przesunięty, dlatego prosze nie sugerować się terminem podanym w Regulaminie):

 • w wersji papierowej z załącznikami (udokumentowanymi osiągnięciami) do Biura Spraw Studenckich - Marta Wolińska, DS Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8,
 • w wersji elektronicznej (wyłącznie wypełniony wniosek w pliku .doc) na adres marta.wolinska@umcs.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Wniosek o przyznanie stypendium

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Spraw Studenckich:
Marta Wolińska
tel. (81) 537-58-79
marta.wolinska@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Hanna Bytniewska
  Data dodania
  26 września 2019