Stefan Symotiuk - Człowiek z Pasji

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone książce i człowiekowi: Stefan Symotiuk - człowiek z Pasji. Księga pamiątkowa ku czci profesora Stefana Symotiuka (1943-2016) pod red. Jadwigi Mizińskiej i Łukasza Marcińczaka Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018. Z udziałem przyjaciół, uczniów, spadkobierców myśli wybitnego filozofa oraz genius loci.

Czas i miejsce wydarzenia:

11.06.2018 (poniedziałek) / godz. 17.00, sala widowiskowa ACK UMCS „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16, Lublin)


Stefan Symotiuk (1943-2016) - emerytowany profesor UMCS, Prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii w latach 1990-1993 oraz 1996-1999, wieloletni kierownik Zakładu Filozofii Kultury UMCS. Założyciel i honorowy przewodniczący Towarzystwa Witkacyjańskiego, przewodniczący Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej PAN, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, autor wielu książek naukowych, m.in. “Pojmowanie krytyki i krytycyzmu w polskich sporach filozoficznych XX wieku”, “Filozofia i genius loci”, “Stany ducha”, “Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo. Eseje historiozoficzne”, “Rekonesanse Witkacyjańskie”, oraz setek tekstów filozoficznych i eseistycznych. Wybitny myśliciel, oddany przyjaciel, wspaniały nauczyciel.

Organizatorzy: Przestrzeń Działań Wizualnych ACK UMCS w Lublinie oraz przyjaciele i uczniowie Profesora.

 

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    11 czerwca 2018