Spotkanie z pracownikami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

W dniu 20 stycznia (środa) w sali posiedzeń Rady Wydziału odbędzie się spotkanie kadry naukowo-dydaktycznej WFiS z pracownikami Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS. Tematem spotkania będą nowe reguły dyplomowania związane z wprowadzeniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00.

System APD zostanie wprowadzony w bieżącym roku akademickim. Prowadzi to do poważanych zmian w zasadach dyplomowania oraz nakłada nowe obowiązki na opiekunów prac dyplomowych, recenzentów i studentów. Udział w spotkaniu umożliwi zapoznanie się z nowymi regułami.

Podstawowe informacje na temat systemu APD można znaleźć na stronie SJK UMC:
http://www.umcs.pl/pl/apd,8266.htm

Z wyrazami szacunku
Marek Szymański
Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2016