Seminarium naukowe pt. „Przestrzeń”

Seminarium naukowe pt. „Przestrzeń”, z udziałem pracowników Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

    W dniu 12 lutego 2014 r., w sali Rady Wydziału FiS odbyło się seminarium naukowe pt. „Przestrzeń”, z udziałem pracowników Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, w ramach seminarium  przygotowano niezwykle interesujące wystąpienia.
    Pani dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. UMCS przedstawiła w sposób inspirujący i oryginalny temat: „Seks/seksualność w Lublinie”, w którym ukazała  problem i kwestie metodologiczne badań tego zagadnienia. Pan dr Grzegorz Janicki ukazał wstępną analizę i wizualizację wyników badań nad wypadkami drogowymi w ramach tematu: „Bezpieczeństwo w Lublinie”, na tle Polski i województwa. Pani mgr Aleksandra Kołtun, na podstawie literatury omówiła temat: „O sekretności przestrzeni”.
    Poza Pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  i Wydziału Filozofii i Socjologii w spotkaniu uczestniczyli też Pan Maciej Zaporowski z Urzędu Miasta  oraz Pani Dagmara Kociuba z UMCS. 

 

    Aktualności