Seminarium naukowe - Granada

Pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii z Katedry Ontologii i Epistemologii biorą udział w międzynarodowym seminarium filozoficznym w Uniwersytecie w Granadzie organizowanym przez tamtejszy Wydział Filozofii

Program wydarzenia: 

Workshop Epistemological and cognitive analyses of cognition, beliefs and knowledge Granada – Lublin 

Seminario 238, Departamento de Filosofía I, 26th-27th September, 2019
Thursday 26th
4:30 – 5:30 Marek Hetmański, “Expert Knowledge and Expertise: Socio epistemological Analysis”. Comments: María José Frápolli 
5:30 – 6:00 Coffee break 
6:00 – 7:00 Manuel Almagro, “Wittgensteinian expressivism of doxastic avowals”. Comments: Marcin Trybulec 
7:00 – 8:00 Aleksandra Kołtun, “Writing as distributed socio-material practice – a case study”. Comments: Neftalí Villanueva

Friday 27th

10:00 – 11:00 Marcin Rządeczka, “How to define medical expertise in the age of deep medicine?”. Comments: Eduardo Pérez Navarro 
11:00 – 12:00 Alba Moreno Zurita y Eduardo Pérez, "Beyond the conversation: A non-propositional account of slurs". Comments: Aleksandra Kołtun
12:00 – 12:30 Coffee break 
12:30 – 13:30 Javier Osorio y Neftalí Villanueva, “Expressivism and Crossed Disagreements”. Comments: Marcin Rządeczka
13:30 – 14:30 Marcin Trybulec, “Extending the private language argument: meaning making and the material context for signification”. Comments: Manuel de Pinedo

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2019