Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Kozak-Śmigiel

DYREKTOR INSTUTUTU FILOZOFII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU FILOZOFII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

7 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anety Kozak-Śmigiel

nt. „Supererogacja. Problem zakresu moralnej powinności” 

promotor:

prof. dr hab. Lesław Hostyński – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK – Instytut Filozofii, UMK, Toruń,

prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski – Instytut Filozofii i Socjologii, APS, Warszawa.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4).

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy do 6 grudnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres emil.bartkiewicz@mail.umcs.pl

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

Fotorelacja z wydarzenia

    Aktualności

    Data dodania
    7 grudnia 2022