PTF: O poznaniu wartości

Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Lublinie zaprasza na referat pt. "O poznaniu wartości". Referat wygłosi dr hab. Andrzej Niemczuk (Instytut Filozofii UMCS.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 16-tej, w sali posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii (Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala nr 4).

    Aktualności