Projekty AZS UMCS w Budżecie Obywatelskim 2017 - głosowanie

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin zgłosił trzy własne projekty skierowane także do studentów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Projekty:

  • Wirtualny Uniwersytet dla każdego (nr identyfikacyjny projektu D-19)

Projekt ma na celu prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zakłada też uruchomienie internetowej platformy, na której gromadzone będą materiały wykładowców i praktyków wszelkich dziedzin. Na platformie znajdą się nagrane materiały video. Dostęp do materiałów będzie darmowy. Będą to  zajęcia z użyciem najnowocześniejszych technologii, często przeprowadzane w laboratoriach. Ponadto przewiduje się m.in. powołanie „grupy mobilnej”, która będzie wizytować szkoły, co uatrakcyjni lekcje i zachęci młodzież do studiowania na lubelskich uczelniach. Celem projektu jest promocja działań edukacyjno-wychowawczych, począwszy od ludzi młodych, a skończywszy na seniorach.

  • Sport dla każdego (nr identyfikacyjny projektu M-75)

Projekt ma na celu stworzenie nowych możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu w Lublinie. Zakłada udostępnienie darmowej siłowni i klubu fitness, całoroczną organizację darmowych zajęć sportowych, m.in. Ligi Paintballowej czy amatorskich rozgrywek koszykarskich. Ponadto w ramach projektu przewiduje się m.in. zakup sprzętu sportowego, który będzie służył mieszkańcom Lublina. Jednym słowem projekt ten zakłada całoroczną animację życia sportowego w Lublinie.

  • Aktywność dla każdego (nr identyfikacyjny projektu M-77)

Projekt ma umożliwić aktywne spędzanie  wolnego czasu w Lublinie. Oprócz tego także organizację darmowych imprez sportowych np. „JUWENALIA NA SPORTOWO”, które będą połączone z tradycyjnymi obchodami dni studenckich. Ponadto w przeciągu całego roku do Lublina mieliby przyjeżdżać sportowcy związani z Lubelszczyzną (ale nie tylko), którzy osiągnęli sukces w kraju i na świecie np. Michał Szyba, Monika Brzostek, Kinga Kołosińska czy Konrad Czerniak. Podczas otwartych spotkań sportowcy będą starali się zaszczepić w mieszkańcach Lublina miłość do sportu. Projekt zakłada także uruchomienie nowych, modnych sekcji sportowych jak np. Bubble Futbol czy Jump and Fit. Ponadto w ramach projektu przewiduje się m.in. zakup sprzętu sportowego, który będzie służył mieszkańcom Lublina.

Gdzie i jak głosować?

W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Lublina, także zamieszkujący tu czasowo. Odbędzie się ono w dniach od 1 do 10 października 2016 r. Po tym terminie wszystkie głosy zostaną podliczone, a projekty z największą ich liczbą będą realizowane.

Zgodnie z Regulaminem BO 2017 głosowanie przeprowadza się poprzez złożenie papierowej karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania lub wypełnienie elektronicznej wersji karty udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Listę punktów do głosowania oraz adres do oddawania głosów elektonicznych podaje strona UM http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/budzet-obywatelski.

KU AZS UMCS zachęca całą społeczność akademicką, studentów i pracowników do głosowania na projekty zaproponowane przez Klub. Dlatego w dniach od 3 do 7 października na Wydziałach naszej Uczelni pojawią się stanowiska, przy których każdy będzie mógł oddać swój głos (aby głos był ważny, wymagane jest czytelne wpisanie na kartę danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub e-mail oraz osobisty numer ewidencyjny).

Regulamin BO 2017 http://budzetobywatelski.lublin.pl/?page_id=607 

Więcej informacji na stronie: http://azs.umcs.pl/budzet-obywatelski-2017.htm 

    Aktualności

    Data dodania
    1 października 2016