Program MOST - rekrutacja!

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do Programu MOST, która rozpocznie się 31 października i potrwa do 30 listopada.

Szczegółowe informacje na temat Programu MOST:

Strona facebookowa: https://www.facebook.com/programmost2000

Koordynator na Wydziale Filozofii i Socjologii Programu MOST 

dr Marcin Rządeczka
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 307
Telefon: (81) 537-27-15 
E-mail: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    10 listopada 2016