Poszukiwani eksperci w dziedzinie etyki/socjologii do projektu w ramach Horyzont 2020

Cardiff University's School of Computer Science & Informatics działająca w ramach Wydziału Nauk Fizycznych i Inżynierii Uniwersytetu w Cardiff poszukuje partnerów doświadczonych w badaniach z zakresu etyki i socjologii.

Zagadnieniem badawczym z zakresu etyki jest zbadanie zagrożeń, ryzyka oraz aspektów etycznych technologii, które umożliwiają użytkownikom zwiększenie ich zdolności społecznych, z uwzględnieniem skutków użycia tych technologii dla niepożądanych celów (np. przewroty). Szczegółowe kwestie podlegające badaniom:

  • wykorzystanie oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem ICT, mediów społecznych i technologii;
  • zasady moralne, które powinny zostać włączone w funkcjonalności ICT
  • właściwości, implikacje i moralne niebezpieczeństwa technologii promujących i rozszerzających stosunki społeczne

Badania będą prowadzone w ramach projektu składanego do konkursu FETPROACT 1 – 2016: FET-Proactive:emerging themes and communities w ramach Programu Horyzont 2020. Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2016 r.

Kontakt za pośrednictwem bazy Ideal-ist pod linkiem.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2016