Organizacja zajęć na Wydziale w semestrze zimowym 2021-2022

Szanowni Państwo,

w związku z Zarządzeniem Nr 80/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w warunkach epidemii oraz Regulaminem organizacji zajęć dydaktycznych na UMCS  prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 września 2012 r w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – nazywanym dalej Regulaminem) uprzejmie informuję, że:

na Wydziale Filozofii i Socjologii w semestrze zimowym roku ak. 2021/22 zajęcia na studiach I i II stopnia będą realizowane w trybie mieszanym, tj. w siedzibie Uniwersytetu oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane w pomieszczeniach dydaktycznych umożliwiających zachowanie dystansu 1,5 metra między osobami uczestniczącymi w zajęciach oraz spełniających inne zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego, Kanclerza UMCS oraz Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się w trybie synchronicznym, z wykorzystaniem MS Teams lub Wirtualnego Kampusu UMCS, zgodnie z Regulaminem.

W przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej realizację zajęć w siedzibie Uczelni, wszystkie zaplanowane zgodnie z w/w zasadami zajęcia będą realizowane w formie zdalnej, według ustalonego rozkładu zajęć.

Informacje szczegółowe:

- wykłady na studiach I stopnia będą się odbywały w trybie zdalnym (z nielicznymi uzasadnionymi wyjątkami)
- wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i laboratoria na studiach II stopnia będą się odbywały stacjonarnie, w salach umożliwiających spełnienie wymogów epidemiologicznych
- konwersatoria, ćwiczenia i laboratoria (nie wymagające pracy przy komputerze) na studiach I stopnia będą się odbywały w większości w trybie stacjonarnym (z wyjątkiem tych zajęć, których ze względów logistycznych nie można przeprowadzić stacjonarnie)
- zajęcia komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym lub ewentualnie stacjonarnie z wykorzystaniem streamingu (stacjonarnie uczestniczy połowa grupy, połowa poprzez streaming)
- zajęcia fakultatywne będą się odbywały w trybie zdalnym
- zajęcia seminaryjne będą się odbywały się w trybie zdalnym lub stacjonarnie. Seminaria prowadzone stacjonarnie będą realizowane jedynie w salach umożliwiających zachowanie dystansu 1,5 metra oraz z zachowaniem innych zaleceń sanitarnych   

Stacjonarne zajęcia są planowane dla poszczególnych kierunków w następujących dniach tygodnia:

Europeistyka: 1-2 rok: poniedziałek, wtorek, środa; 3 rok: wtorek, środa, czwartek

Filozofia I st.: 1-3 rok: poniedziałek,  wtorek

Filozofia II st,: 1-2 rok: poniedziałek, wtorek

Kognitywistyka I st.: 1-3 rok: poniedziałek, wtorek, środa

Kognitywistyka II st.: 1-2 rok: poniedziałek, wtorek

Kreatywność społeczna I st.: 1 rok: środa, czwartek, piątek; 2-3 rok: czwartek, piątek

Socjologia I st.:  1 rok: środa; piątek; 2 rok: czwartek, piątek; 3 rok: środa, czwartek

Socjologia II st.: 1-2 rok: środa

Zarządzanie w politykach publicznych I st.: 1 rok: czwartek, piątek; 2-3 rok: środa, czwartek   

 

W powyższym harmonogramie możliwe są jeszcze zmiany. Ostateczny harmonogram będzie ustalony najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego.  

 

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii     

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2021