Organizacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku ak. 2020/21: komunikat 1

Szanowni Państwo,

opierając się na Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nr 73/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

informuję:

- w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii będą się odbywały w trybie hybrydowym: część zajęć w formie tradycyjnej w siedzibie Wydziału, część w formie zdalnej; w przypadku niektórych zajęć część godzin będzie realizowana w formie tradycyjnej, a część w formie zdalnej.

- zajęcia w formie tradycyjnej będą dla każdego kierunku prowadzone w jednym wybranym dniu tygodnia (poszczególne kierunki mają przypisane do siebie konkretne dni - ich wykaz będzie podany do wiadomości na początku przyszłego tygodnia);

- w pozostałe dni zajęcia dla danego kierunku będą się odbywały w formie zdalnej, jedynie z wykorzystaniem narzędzi - Wirtualny Kampus, Teams; dla każdego kierunku studiów będzie zatem obowiązywała zasada: 1 dzień tygodnia - zajęcia w formie tradycyjnej na Wydziale; 4 dni tygodnia - zajęcia w formie zdalnej [z zastrzeżeniem, że (1) decyzje co do formy zajęć seminaryjnych podejmują osoby prowadzące seminarium w porozumieniu ze studentami; (2)zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w formie tradycyjnej, zaś dla studentów, którzy nie będą mogli realizować zajęć w tej formie przewiduje się alternatywne formy zajęć, dostosowane do możliwości i bieżących uwarunkowań].

- w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia zaplanowane w formie tradycyjnej (lub w formie hybrydowej) mogą być przekształcone w zajęcia prowadzone formie zdalnej;

- ostateczna decyzja co do formy zajęć na Wydziale Filozofii i Socjologii będzie ogłoszona nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

Dziekan
Wydziału Filozofii i Socjologii
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    9 września 2020