Organizacja procesu dydaktycznego w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

Decyzja o organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie, zostanie podjęta w połowie lipca.

 

Z wyrazami szacunku

Dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

Prodziekan ds. Studenckich

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2020