Noc Uniwersytetów

W dniu 30 maja 2014 r., odbędzie się Noc Uniwersytetów. Ze strony Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS została przygotowana interesująca oferta warsztatów. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Warsztat kreatywności
godz. 19.00–21.00, sala 101
prowadząca: mgr Justyna Rynkiewicz
czas trwania: 90–120 min.
liczba osób: 6–18

Opis:
Jak twierdzą praktycy i teoretycy zarządzania zasobami ludzkimi, to właśnie dzięki swoim pracownikom firma może być elastyczna i szybko dostosowywać się do zmiennego środowiska. Jest to możliwe dzięki ludzkiej kreatywności - umiejętności, w której żywa osoba nie może być w żaden sposób zastąpiona przez maszynę czy procedury.

Twórczość to zdolność do tworzenia rzeczy lub idei zarazem nowych i użytecznych. Ten warsztat uczy nieszablonowego podejścia do problemów i zadań, rozwiązywania ich w najprostszy i najskuteczniejszy sposób. Pomaga rozwijać zdolność do stawiania odpowiednich pytań. Pokazuje, jak dostrzec zadziwiające aspekty rzeczy dobrze znanych, jak łączyć ze sobą obiekty pozornie niemające nic wspólnego i jak zmieniać zwyczajne rzeczy i idee w coś zupełnie nowego.

Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole
godz. 19.00–21.00, sala 201
prowadząca: mgr Julita Kożuch
czas trwania: 90–120 min.
liczba osób: 10–25

Opis:
Celem warsztatu jest podnoszenie zaangażowania i jakości pracy w zespole przez wykorzystanie narzędzi diagnozujących: styl kierowania, role grupowe, wykorzystywane techniki komunikacyjne. Zastosowanie podejścia coachingu zintegrowanego w ramach budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w organizacji.

Uczestnicy warsztatu poznają: podstawowe etapy formowania się zespołów, określenie podziału ról zespołowych (kwestionariusz M. Belbin), wpływ ukrytych przekonań na kształtowanie relacji w grupie, wykorzystywanie efektywnych narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zastosowanie podejścia coachingu zintegrowanego w ramach podnoszenia jakości pracy zespołowej.

ZAPISY NA WARSZTATY PROWADZIMY DO 28 MAJA. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres: warsztatywfis@gmail.com

    Aktualności