Miejskie stypendia dla najlepszych studentów i doktorantów

W poniedziałek br. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych tegorocznym stypendystom „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”.

fot. lublin.eu

Miło nam poinformować, że wśród osób, które otrzymały stypendium znalazła się Pani mgr Olga Smalej (doktorantka na kierunku socjologia) oraz Pani Anna Heleniak (studentka socjologii). Serdecznie gratulujemy!

Stypendia przyznawane są uzdolnionym studentom i doktorantom. Warunkiem jego otrzymania jest wysoka średnia ocen (co najemnej 4,7 dla studentów i 4,9 dla doktorantów) oraz aktywność naukowa m.in. mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu.

System stypendialny w Lublinie uruchomiony został w 2010. W obecnej edycji programu złożono w sumie 157 wniosków (98 wniosków studenci, 59 - doktoranci).


    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2018