Lista osób prowadzących seminaria

Lista pracowników naukowych Instytutu Filozofii oraz osób z innych Wydziałów uprawnionych do prowadzenia seminarium licencjackiego i magisterskiego w roku akademickim 2020/2021:

 1. prof. dr hab. Teresa Pękala
 2. dr hab. Paweł Bytniewski, profesor UMCS urlop naukowy do 31.03.2021 r.
 3. dr hab. Andrzej Kapusta, profesor UMCS
 4. dr hab. Cezary Mordka, profesor UMCS
 5. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska
 6. dr hab. Tomasz Kitliński
 7. dr Marcin Krawczyk
 8. dr Rafał Czekaj
 9. dr Justyna Rynkiewicz
 10. prof. dr hab. Lesław Hostyński
 11. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 12. dr hab. Małgorzata Kowalewska, profesor UMCS
 13. dr Monika Malmon
 14. dr Krzysztof Rojek
 15. dr hab. Honorata Jakuszko, profesor UMCS
 16. dr hab. Leszek Kopciuch, profesor UMCS
 17. dr hab. Krzysztof Kosior, profesor UMCS
 18. dr hab. Andrzej Ostrowski
 19. dr hab. Paweł Sikora
 20. dr hab. Tomasz Stefaniuk
 21. dr hab. Marek Szymański
 22. dr Grzegorz Polak
 23. dr Dorota Tymura
 24. dr hab. Piotr Giza, profesor UMCS
 25. dr hab. Artur Koterski, profesor UMCS
 26. dr hab. Maciej Kociuba
 27. dr hab. Piotr Konderak
 28. dr hab. Andrzej Nowakowski
 29. dr hab. Marcin Wolski
 30. dr Barbara Trybulec
 31. prof. dr hab. Marek Hetmański
 32. dr hab. Andrzej Łukasik, profesor UMCS
 33. dr Marcin Rządeczka
 34. dr Anna Tychmanowicz

Lista pracowników naukowych Instytutu Socjologii uprawnionych do prowadzenia seminarium licencjackiego w roku akademickim 2020/2021:

 1. dr Kamil Filipek
 2. dr Dominika Polkowska
 3. dr Elżbieta Szul
 4. dr Joanna Bielecka-Prus
 5. dr Karolina Szcześniak
 6. dr Artur Wysocki
 7. dr Błażej Dyczewski
 8. dr Edyta Barańska
 9. dr Michał Nowakowski
 10. dr Andrzej Juros
 11. dr Marzena Kruk
 12. dr Małgorzata Dziekanowska
 13. dr Karolina Podgórska
 14. dr hab. Urszula Kusio, profesor UMCS

Lista pracowników naukowych Instytutu Socjologii uprawnionych do prowadzenia seminarium magisterskiego w roku akademickim 2020/2021:

 1. dr hab. Stanisław Lachowski, profesor UMCS
 2. dr hab. Jagoda Jezior
 3. dr hab. Urszula Kusio, profesor UMCS
 4. dr hab. Włodzimierz Piątkowski, profesor UMCS
 5. dr hab. Jolanta Kociuba
 6. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, profesor UMCS
 7. dr hab. Jarosław Chodak

  Aktualności

  Data dodania
  1 października 2020