Kryzys jako kategoria filozoficzna - prezentacja video

Kryzys jako kategoria filozoficzna, to międzynarodowa konferencja naukowa przeprowadzona przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej UMCS. Konferencja odbyła się 22 listopada 2022 r. na platformie Zoom.

Poniżej prezentujemy wszystkie referaty, jakie odbyły się w trakcie konferencji. Nagrania są różnej jakości (zostały zrealizowane "via ZOOM"), za co z góry przepraszamy. Ale słychać bardzo dobrze. Zapraszamy do oglądania!

Dla tych z Państwa, którzy z przyczyn obiektywnych, nie mogą poświęcić dnia na wysłuchanie konferencji "jednym ciągiem" zapraszamy na wydziałowy kanał Watch Fb, gdzie systematycznie będziemy prezentować poszególne prelekcje - link do kanału filmowego.

Natomiast zwolenników YouTube, zachęcamy do ogladania (i subskrybowania) konferencji na Instytut Filozofii UMCS.

Sesja I

Kryzys jako kategoria filozofii dziejów
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

Kryzys słowa i apologia milczenia
dr hab. Halina Rarot, prof. PL, Politechnika Lubelska

Rozwiązłość seksualna jako przejaw kryzysu Zachodu. Myśli dwudziestowiecznych tradycjonalistów kulturowych
dr hab. Marek Jedliński, prof. UAM, UAM w Poznaniu, Wydz. Filozoficzny

Antykruchość contra Klif Seneki – dyskurs kryzysowy i jego metafory
dr hab. Ewa Solska, Instytut Historii UMCS w Lublinie

Dyskusja po sesji I


Sesja II

Kryzys ojcem wszechrzeczy (punktualizm filozoficzny)
dr hab. Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uwaga! Film zawiera dyskusję poświęconą tylko temu wystąpieniu.

Kultura masowa a kryzys kultury
dr hab. Tomasz Stefaniuk, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

Kryzys jako doświadczenie egzystencjalne
dr Marek Błaszczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

Silne wartościowania w teorii Charlesa Taylora jako próba przezwyciężenia kryzysu podmiotowości
mgr Kamil Flaga, Uniwersytet Rzeszowski

Dyskusja po sesji II


Sesja III

Zwrot ku katolicyzmowi w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego jako odpowiedź na kryzys nowoczesnej kultury
dr Tomasz Herbich, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

Dwie uwagi w kwestii zasadności kryzysu
dr hab. Andrzej Ostrowski, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

Dialektyczna teoria wojny Carla von Clausewitza w kontekście postrewolucyjnej burzy dziejowej w Europie
dr Damian Winczewski, Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

Dyskusja po sesji III


Sesja IV (English session)

The Notion of Crisis in Interwar European Philosophy
Mikołaj Ratajczak, PhD, The Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology

Acceleration as a Catalyst of Crisis in Late Modernity
Ching Lam Janice Law, MA, Université Toulouse – Jean Jaurès & Université Catholique de Louvain, Faculty of Philosophy, Arts and Letters

Albert Camus's Post-WWII Philosophical-Historical Crisis
Micha Danziger, MA, The Hebrew University, Jerusalem

Identity Crisis as a Drive for Self-transformation: Positive Disintegration and Human Flourishing
Paweł Sikora, MA, University of Gdańsk

Q & A. English session


Sesja V

O zaangażowaniu (przewrotnie), które daje nadzieję w dobie kryzysu - spojrzenie z perspektywy teistycznej (egzystencjalizm i personalizm)
dr Michał Stachurski, Fundacja Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu

Moralność jako kryzys. Analiza etyczno-aksjologiczna
dr Antoni Płoszczyniec, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny

Kryzys egzystencjalny jako czynnik osobowościowotwórczy w filozofii Miguela de Unamuno (1864-1936)
dr Adam Jeszka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny

Kryzys wychowania czy wartości? Analiza zjawiska zachodzącego na przełomie wieków
mgr Magdalena Towalewska, WSB Bydgoszcz

Dyskusja po sesji V. Zakończenie konferencji


    Aktualności

    Data dodania
    17 stycznia 2023