Konkurs dla młodych naukowców i doktorantów

Wydziałowa Komisja do Wspierania Badań Młodych Naukowców ogłasza nabór wniosków na prowadzenie w 2016r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski wraz z planem zadania badawczego (wzór w załączeniu zał. 1) zaopiniowane przez:

  • Kierownika Zakładu i Dyrektora Instytutu (pracownicy) należy składać do 04.04.2016r. /poniedziałek/ w Sekretariacie Instytutu.
  • promotora i Kierownika Studiów Doktoranckich (doktoranci) należy składać do 04.04.2016r. /poniedziałek/  w Dziekanacie p.6.

Zasady gospodarowania środkami dotacji MNiSW ustalone przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej znajdują się na stronach internetowych Sekcji Badań Naukowych: www.umcs.lublin.pl/dbn.  

Załącznik:

    Aktualności

    Data dodania
    22 marca 2016