Konferencja: Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej

Lubelskie Towarzystwo Naukowe (Wydział I Nauk Humanistycznych) oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej". Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 9-10 października 2014. Miejsce obrad: Instytut Filozofii, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, sala Rady Wydziału Filozofii i Socjologii.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej filozofiaoswiecenia.wordpress.com

Przewodnicząca konferencji
dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw.

    Aktualności

    Data dodania
    6 października 2014