Konferencja: Opieka w procesach migracji

Instytut Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji: Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacje, która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2016 r., na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pomocą formularza zgłoszeniowego do 1 marca 2016. 

Strona internetowa konferencji: polfamigra.umcs.pl/konferencja

Społeczne i demograficzne przemiany współczesnego świata i globalne procesy migracji generują wiele problemów, przed którymi stają zarówno poszczególne osoby, rodziny, jak też instytucje państwowe i lokalne. Jednym z problemów jest zabezpieczenie opieki nad osobami, które potrzebują jej zarówno w obszarach indywidualnego i społecznego rozwoju, jak i w zaspokojeniu wielu, często codziennych potrzeb. Stawiamy pytania – czym jest opieka, jakie jest jej znaczenie i rola w procesach migracji, jakie są uwarunkowania jej realizacji, kto głównie realizuje opiekę oraz jak działają sieci i instytucje wspierające „głównego” opiekuna.

Proponowane zakresy tematyczne:

  1. Koncepcje i modele opieki
  2. Wyzwania opiekuńcze współczesnego świata
  3. Zmiana aktorów opieki w procesach migracji
  4. Dzieci, młodzież i seniorzy – adresaci opieki
  5. Potencjał i deficyt opieki
  6. Rodzinny kontekst opieki w procesach migracji

Konferencja organizowana w ramach projektu: „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

    Aktualności