Konferencja: Obraz - poznanie - społeczeństwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w Czwartej Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? pt.: Obraz - poznanie - społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej (18-20.10.2017, UMCS, Kazimierz Dolny).

Celem konferencji jest wielostronna analiza zjawisk, które tworzą dokonujący się w kulturze zwrot ikoniczny, a także określenie na czym polega recepcja rzeczywistości, która odwołuje się do obrazów, a nie tylko słów i pojęć.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://obrazy.umcs.pl

PROGRAM KONFERENCJI: http://obrazy.umcs.pl/program-konferencji

BROSZURA KONFERENCYJNA

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Organizatorzy

    Aktualności

    Data dodania
    17 października 2017