Konferencja Młodych Naukowców VIII Edycja

Miejsca konferencji:

  • 11.04.2015 - Gdańsk - Nowe trendy w naukach społecznych i ekonomicznych
  • 12.04.2015 - Gdańsk - Nowe trendy w naukach humanistycznych i społecznych

Forma wystąpienia:

Każdy Uczestnik przesyłający zgłoszenie ma prawo wybrać formę wystąpienia tj. referat lub poste 

3 publikacje

Wydanie materiałów konferencyjnych ISBN – opublikowanie streszczeń wystąpień 
(dotyczy referatów i posterów)

Termin nadesłania: 26.02.2015

Wydanie materiałów pokonferencyjnych ISBN – możliwość nadesłania dwóch artykułów

Termin nadesłania: odpowiednio wg harmonogramu po konferencji

 

Nowy projekt: Docieramy z badaniami naukowymi do firm

Międzyuczelniany komitet naukowy: młodzi naukowcy ze stopniem naukowym doktora!

Szczegółowe informacje na stronie: doktorant.com.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    7 stycznia 2015