Komunikat Dyrektora Biblioteki UMCS

Uprzejmie informuję, że od dnia 6 maja 2020 r. w Bibliotece Głównej zostaje uruchomiona dla czytelników możliwość wypożyczenia i zwrotu książek w godzinach 9.00-13.00.

Biblioteka Główna

Zadania te będą realizowane w Wypożyczalni i obszarze Wolnego Dostępu na parterze głównego gmachu Biblioteki.

W dalszym ciągu dla czytelników zamknięte pozostają wszystkie czytelnie w Bibliotece Głównej.

Na terenie Biblioteki czytelnicy mają obowiązek używania maseczek. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie w wyznaczonym do tego miejscu.

Zamawianie elektroniczne książek zostanie włączone 6 maja 2020 roku, pozycje nieodebrane w ciągu 5 dni od daty zamówienia będą odsyłane do magazynu.

Godziny realizacji zamówień w BG UMCS:

Poniedziałek - Piątek

Zamówienie 

Odbiór

do 8.00

od 10.00 do 13.00

8.00-10.00

od 12.00 do 13.00 lub w ciągu następnych dni

Wypożyczanie księgozbioru z obszarów Wolnego Dostępu odbywa się poprzez bibliotekarza.

Czytelnicy, którzy chcą wypożyczyć książki z Wolnego Dostępu, proszeni są o spisanie z katalogu sygnatury dziedzinowej dla danej pozycji.

Naliczanie opłat za przetrzymanie książek nie obowiązuje do 31 maja br.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych będą zamieszczane na bieżąco.

Biblioteka Wydziałowa

Informuję, że od dnia 8 maja 2020 roku w bibliotekach specjalistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (biblioteki wydziałowe i instytutowe) będzie możliwe wypożyczenie i zwrot księgozbioru przez studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu.

Godziny funkcjonowania bibliotek specjalistycznych: 9.00-13.00.

W dalszym ciągu zamknięte pozostają czytelnie i obszary wolnego dostępu.

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2020