IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

W dniach 23-24 kwietnia 2016 roku w sali "szklanej" na parterze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej 56/66 odbędzie się IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne. Tematem przewodnim konferencji są RELACJE – hasło szerokie interpretowane m.in. jako intersubiektywność (ja w relacji do innych), relacja indywidualna (ja w stosunku do siebie), wzajemny związek umysłu i ciała, ale także jako związki z instytucjami, wartościami, historią, kulturą i sztuką, a w końcu z życiem. O tych i innych aspektach relacji w kontekście zdrowia psychicznego dyskutować będą m.in. filozofowie, psychiatrzy i psychologowie.

Konferencję organizuje Instytut Filozofii UW we współpracy z warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Instytutem Filozofii UMCS oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Strona konferencji
http://ivosfp.wix.com/ivosfp

    Aktualności

    Data dodania
    18 kwietnia 2016