Informacja dla studentów i pracowników w sprawie stosowania się do zaleceń reżimu sanitarnego

Szanowni Państwo,
 
w związku z pojawiającymi się na Uniwersytecie przypadkami zakażenia wirusem COVID-19 wśród studentów oraz pracowników proszę o bezwzględne stosowanie się do zaleceń reżimu sanitarnego.
 
W szczególności przypominam, że również studenci, przebywając w budynku WFiS, mają OBOWIĄZEK  używania masek oraz zachowywania dystansu - w trakcie zajęć powinni siedzieć na oznaczonych miejscach. Z obowiązku noszenia maski zwolnione są jedynie te osoby, które posiadają przy sobie stosowny, uprawniający do tego dokument.
 
Z wyrazami szacunku
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
Dziekan
 

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2021